20 & 21 Ιουνίου Δια Ζώσης και μέσω Live Streaming

Ενδοσκόπηση μέσω Συμπόνοιας:
Επούλωση από το Τραύμα & το Στρες